Η πιο συνηθισμένη αιτία μειωμένης απόδοσης, αλλά και δημιουργίας θορύβου των δισκόφρενων, είναι η επαφή λιπαντικού, γράσσου ή καθαριστικού με το δίσκο και τα τακάκια. Συνήθως, παρατηρείται μετά από συντήρηση ή καθαρισμό του ποδηλάτου. Απευθυνθείτε στο κατάστημά μας για την σωστή ρύθμιση του συστήματος. Είναι πιθανό ψήγματα από το υλικό τριβής στα τακάκια να έχει κολλήσει στο δίσκο ή κάποιο αντικείμενο (συνήθως πετραδάκι) έχει κολλήσει πάνω στα τακάκια των φρένων, προκαλώντας θόρυβο. Απευθυνθείτε στο κατάστημά μας για τον καθαρισμό του δίσκου και την αντικατάσταση των τακακιών. Λόγω κακής ρύθμισης. Απευθυνθείτε στο κατάστημά μας για την σωστή ρύθμιση του συστήματος. – Υπάρχει αέρας στο σύστημα των φρένων (υδραυλικά δισκόφρενα). Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται αυξημένη διαδρομή και σπογκώδης αίσθηση στην μανέτα του φρένου. Απαιτείται εξαέρωση του συστήματος. Απευθυνθείτε στο κατάστημά μας. Λόγω κακής κατάστασης ή κακής λίπανσης του εσωτερικού και εξωτερικού σύρματος (μηχανικά δισκόφρενα). Απαιτείται αντικατάστασή τους. Απευθυνθείτε στο κατάστημά μας. Λόγω φθοράς στα τακάκια. Απαιτείται αντικατάστασή τους με γνήσια ανταλλακτικά στο κατάστημά μας.